HOTLINE : 0358789861 - EMAIL : kap892860@gmail.com-anhphambxt681@gmail.com

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 5-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY :Sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1467.24 , STOPLOSS giá : 1462, TAKE PROFIT giá : 1478.89 BUY GBP/USD giá : 1.30877 , STOPLOSS giá : 1.30827 , TAKE PROFIT giá : 1.31209BUY EUR/USD giá : 1.10686 , STOPLOSS giá :1.10626, TAKE PROFIT giá : 1.10925 LÝ DO BUY : lực tăng vẫn còn khá mạnh vì…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 4-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : Sẽ là xu hướng tăng . BUY XAU/USD giá : 1473.32 , STOPLOSS giá : 1468.32 , TAKE PROFIT giá : 1480.75BUY GBP/USD giá : 1.29802 , STOPLOSS giá : 1.29752 , TAKE PROFIT giá : 1.30096BUY EUR/USD giá : 1.10750 , STOPLOSS giá : 1.10700. TAKE PROFIT giá : 1.10887 LÝ DO BUY : lực tang tang mạnh…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 3-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : Sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1457.58 , STOPLOSS giá : 1452.58 , TAKE PROFIT giá : 1465.79BUY GBP/USD giá : 1.29262 , STOPLOSS giá : 1.29202 , TAKE PROFIT giá : 1.29485BUY EUR/USD giá : 1.10646, STOPLOSS giá : 1.10606, TAKE PROFIT giá : 1.10877LÝ DO BUY : Lực tang mạnh vào ngày hôm qua…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 27-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1459.74 , STOPLOSS giá : 1454.74 , TAKE PROFIT : 1464.30BUY GBP/USD giá : 1.28530 , STOPLOSS giá : 1.28480 , TAKE PROFIT giá : 1.28698BUY EUR/USD giá : 1.10162 , STOPLOSS giá : 1.10112 , TAKE PROFIT giá 1.10232 LÝ DO BUY : lực bán yếu đi biểu hiện…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 26-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ EUR/USD , GBP/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA CÁC CẶP TIỀN : sẽ là xu hướng giảm hoặc tạo bóng nến khá dài ở trên.BUY XAU/USD giá 1450.46 , STOPLOSS giá : 1445.46 , TAKE PROFIT giá : 1456.87BUY GBP/USD giá : 1.28895 , STOPLOSS giá : 1.28855 , TAKE PROFIT giá : 1.29182BUY EUR/USD giá : 1.10080 , STOPLOSS giá : 1.10040…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX -Giao dịch ngoại hối ngày 25-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ EUR/USD . GBP/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1461.11 , STOPLOSS giá :1457.11 , TAKE PROFIT giá :1465.75LÝ DO BUY : ngưỡng kháng cự hỗ trợ ở dưới nâng đỡ lực bán cùng với nến thân ngắn râu dài xuất hiện , khiến giá VÀNG - XAU/USD sẽ tăng ngày hôm nay…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 22-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng giảm SELL XAU/USD giá : 1468.23 , STOPLOSS giá : 1464.23, TAKE PROFIT giá : 1459.78LÝ DO SELL : lực bán mạnh vào ngày hôm qua trên chart Daily bằng 1 cây nến đỏ đặc ruột thân dài râu ngắn , bao trùm và dứt khoát , vì vậy…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 21-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1467.85 , STOPLOSS giá : 1463.85 , TAKE PROFIT giá : 1475.00LÝ DO BUY XAU/USD : Lực bán ra kém vào ngày hôm qua dựa vào mô hình nến ngày hôm qua trên chart DAILY . biểu hiện là một cây nến đỏ hình…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối sáng ngày 20-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ GBP/USD , EUR/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD hôm nay : sẽ là xu hướng giảm SELL XAU/USD giá : 1474.62 , STOPLOSS giá : 1480.62 , TAKE PROFIT giá : 1466.95 LÝ DO SELL XAU/USD : nến xanh thân ngắn râu dài , chứng tỏ lực tăng yếu ớt ,đồng nghĩa với lực mua cũng yếu , lực bán vẫn là…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX -giao dịch ngoại hối sáng 19-11-2019

NHẬN ĐỊNH CHUNG CỦA XAU/USD , EUR/USD , GBP/USD ngày hôm nay : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD hôm nay : sẽ là xu hướng giảm. SELL XAU/USD giá : 1474.92 , STOPLOSS giá : 1470.92 , TAKE PROFIT giá : 1463.48 NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA EUR/USD VÀ EUR/USD HÔM NAY : -sẽ là xu hướng giảm . SELL EUR/USD giá : 1.10702 , STOPLOSS giá : 1.10652 , TAKE PROFIT giá…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối sáng ngày 15-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ GBP , EUR ngày hôm nay :XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng giảm. SELL XAU/USD giá : 1473.00 , STOPLOSS giá : 1477.00 , TAKE PROFIT giá : 1464.59LÝ DO SELL : lực tăng ngày hôm qua là một cây nến tăng với râu nến hơi dài o chart DAILY cùng với lực bán mạnh vào tuần trước ,báo hiệu giá ngày…

Continue Reading

TẠI SAO NÓI TÂM LÝ CHIẾM 80% KHẢ NĂNG CHIẾN THẮNG THỊ TRƯỜNG FOREX

TẠI SAO NÓI TÂM LÝ CHIẾM 80% KHẢ NĂNG CHIẾN THẮNG THỊ TRƯỜNG FOREX - Thị trường FOREX là một thị trường tài chính với khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới , hơn 5000 ngàn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày , là một miền đất hứa với những tỷ suất kiếm lợi nhuận cực kỳ cao chỉ từ những số vốn cực kỳ nhỏ. - vì tỉ lệ cho…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX HÀNG NGÀY -sáng ngày 14-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG NGÀY HÔM NAY CỦA : XAU/USD , GBP/USD , EUR/USD :XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng giảm .SELL XAU/USD giá : 1463.87 , STOPLOSS giá : 1459.87 , TAKE PROFIT giá : 1458.78LÝ DO SELL : ngưỡng kháng cự hỗ trợ không xuất hiện cản lại xu hướng giảm xuống của XAU/USD khiến giá sẽ tiếp tục giảm xuống.NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA GBP/USD…

Continue Reading

NHÂT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 13-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG VÀNG -XAU/USD VÀ GBP , EUR NGÀY HÔM NAY : XAU/USD : NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA VÀNG -XAU/USD : sẽ là xu hướng giảm .SELL XAU/USD giá : 1452.72 , STOPLOSS giá : 1456.72 , TAKE PROFIT giá : 1452.29LÝ DO SELL : kết thúc nến đỏ của ngày hôm qua là một cây nến xanh thân ngắn râu dài, chứng tỏ lực mua rất yếu, lực bán…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 11-12-2019

NHẬN ĐỊNH CẶP VÀNG - XAU/USD ngày hôm nay :XU HƯỚNG CHUNG CỦA VÀNG- XAU/USD : xu hướng chung của VÀNG sẽ là xu hướng giảm .SELL XAU/USD giá : 1458.77 , STOPLOSS giá : 1454.77 , TAKE PROFIT giá : 1452.05LÝ DO BUY : không có đường hỗ trợ kháng cự ở dưới xu hướng giảm , khiến giá XAU/USD sẽ giảm tiếp tục vào ngày hôm nay.NHẬN ĐỊNH GBP- GBP/USD và GBP/NZD…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 11-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG GIÁ VÀNG - XAU/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG của XAU/USD sẽ là xu hướng giảm mạnh .SELL XAU/USD giá : 1464.38 , STOPLOSS giá : 1469.50 , TAKE PROFIT giá : 1454.88.LÝ DO SELL XAU/USD : các dấu hiệu price- action ,nến ĐỎ thân dài râu ngắn xuất hiện vào tuần trước , đó là dấu hiệu bán tháo mạnh ,và xu hướng giảm mạnh đó cũng…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 8-11-2019

Nhận định xu hướng giá của VÀNG -XAU/USD : XU HƯỚNG CHUNG CỦA GIÁ XAU/USD hôm nay sẽ là xu hướng giá tăng lên. BUY XAU/USD giá : 1467.87 , STOPLOSS giá : 1463.87 , TAKE PROFIT giá : 1476.89LÝ DO BUY : giá đã đụng ngưỡng hỗ trợ rất mạnh ở dưới , khiến giá sẽ bật tăng lên vào này hôm nay. Nhận định xu hướng giá của GBP-GBP/USD và GBP/NZD :…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 7-11-2019

Nhận định giá VÀNG- XAU/USD : Xu hướng chung của XAU/USD : xu hướng chung của giá VÀNG-XAU/USD ngày hôm nay sẽ là xu hướng tăng giá. BUY XAU/USD giá : 1487.62 , STOPLOSS giá : 1483.62 , TAKE PROFIT giá : 1500.22LÝ DO BUY : giá của nó đã chạm xuống vùng hỗ trợ mạnh ở bên dưới biểu đồ chart Daily một cách bất ngờ , khiến giá bị bật lên mạnh…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 6-11-2019

Nhận Định VÀNG - XAU/USD : XU HƯỚNG CHUNG của XAU/USD :Xu hướng chung và chính vẫn là xu hướng giảm . SELL XAU/USD giá 1492.75 , STOPLOSS giá : 1488.75, TAKE PROFIT giá : 1474.27LÝ DO SELL : lực bán tăng mạnh vào ngày hôm qua với các dấu hiệu Nến- PRICE-ACTION thân đầy , râu ngắn ,áp đảo mạnh những nến xanh của những ngày trước đó , chứng tỏ lực mua…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 5-11-2019

Nhận định xu hướng cặp VÀNG -XAU/USD :Xu hướng chung của XAU/USD sẽ là xu hướng giảm .SELL XAU/USD giá : 1508.61 , STOPLOSS giá : 1504.61. TAKE PROFIT giá : 1496.48LÝ DO SELL : Nến DAILY ngày hôm qua là cây nến đỏ bao trùm nến xanh của ngày trước đó ,nó báo hiệu cho ta thấy lực mua đang yếu dần, lực bán mạnh lên, cùng với những thông tin cơ bản…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 4-11-2019

Nhận định giá Vàng - XAU/USD : Xu hướng chung : xu hướng chung của XAU/USD ngày hôm nay sẽ là xu hướng giảm . SELL giá 1.2966 , STOPLOSS giá : 1.2962 , TAKE PROFIT giá : 1.2901 LÝ DO SELL : PRICE-ACTION hình thành 1 cây DOJI từ chối giá vào hôm thứ sáu tuần trước , báo hiệu sự suy giảm của lệnh mua và sự đảo chiều mạnh của giá…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 1-11-2019

Nhận định cặp ngoại tệ GBPUSD và XAUUSD : Cặp ngoại tệ GBPUSD: XU HƯỚNG CHUNG : GBPUSD và XAUUSD sẽ tăng mạnh vào ngày hôm nay . BUY GBPUSD giá : 1.2927 , STOPLOSS giá : 1.2924, TAKE PROFIT giá : 1.2964. BUY XAUUSD giá : 1508.51 , STOPLOSS giá : 1504.50, TAKE PROFIT giá : 1517.34. LÝ DO BUY : những nến thân dài râu ngắn trong các chart lớn cứ liên…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 30-10-2019

Nhận định cặp GBPUSD :Xu hướng chính ngày hôm nay là xu hướng tăng. BUY giá 1.28340 , STOPLOSS giá 1.2829 , TAKE PROFIT giá 1.2870 .nhận định cặp XAUUSD:Xu hướng chính cũng là xu hướng tăng của ngày hôm nay . BUY giá :1484.88 , STOPLOSS giá :1480.80 , TAKE PROFIT giá : 1492.25.LÝ DO BUY : xu hướng dài hạn GBPUSD , XAUUSD vẫn là xu hướng tăng và kết hợp là…

Continue Reading

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX ngày 29-10-2019

Dự đoán là con GBP ngày hôm nay sẽ tăng lên . BUY giá 1.28418 , STOPLOSS là : 1.28500 , TAKE PROFIT giá : 1.28770.LÝ DO BUY : Các nến xanh thân dài ,bao trùm nến trước ,râu ngắn trên biểu đồ DAILY , trước đó là những mô hình nến đỏ-PRICE ACTION yếu ớt ,chứng tỏ lực MUA đã tăng trở lại ,áp đảo lực bán. cộn với xu hướng chính của…

Continue Reading

MA HỒN TRẬN CÁC KIẾN THỨC FOREX

-nếu các bạn click chuột vào các vào các từ khóa giao dịch FOREX , cách giao dịch thành công, công thức giao dịch FOREX kiếm lợi nhuận dễ dàng....và vô số những trang web khác xuất hiện khiến bạn như bị lạc trôi vào thế giới của vô số kiến thức trùng lặp, giống nhau, thôi rồi, bạn đã bị tẩu hỏa nhập ma . -đối với một nhà đầu tư mới tham…

Continue Reading
Close Menu