HOTLINE : 0358789861 - EMAIL : kap892860@gmail.com-anhphambxt681@gmail.com

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 5-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY :Sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1467.24 , STOPLOSS giá : 1462, TAKE PROFIT giá : 1478.89 BUY GBP/USD giá : 1.30877 , STOPLOSS giá : 1.30827 , TAKE PROFIT giá : 1.31209BUY EUR/USD giá : 1.10686 , STOPLOSS giá :1.10626, TAKE PROFIT giá : 1.10925 LÝ DO BUY : lực tăng vẫn còn khá mạnh vì…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 4-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : Sẽ là xu hướng tăng . BUY XAU/USD giá : 1473.32 , STOPLOSS giá : 1468.32 , TAKE PROFIT giá : 1480.75BUY GBP/USD giá : 1.29802 , STOPLOSS giá : 1.29752 , TAKE PROFIT giá : 1.30096BUY EUR/USD giá : 1.10750 , STOPLOSS giá : 1.10700. TAKE PROFIT giá : 1.10887 LÝ DO BUY : lực tang tang mạnh…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 3-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : Sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1457.58 , STOPLOSS giá : 1452.58 , TAKE PROFIT giá : 1465.79BUY GBP/USD giá : 1.29262 , STOPLOSS giá : 1.29202 , TAKE PROFIT giá : 1.29485BUY EUR/USD giá : 1.10646, STOPLOSS giá : 1.10606, TAKE PROFIT giá : 1.10877LÝ DO BUY : Lực tang mạnh vào ngày hôm qua…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 27-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1459.74 , STOPLOSS giá : 1454.74 , TAKE PROFIT : 1464.30BUY GBP/USD giá : 1.28530 , STOPLOSS giá : 1.28480 , TAKE PROFIT giá : 1.28698BUY EUR/USD giá : 1.10162 , STOPLOSS giá : 1.10112 , TAKE PROFIT giá 1.10232 LÝ DO BUY : lực bán yếu đi biểu hiện…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 26-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ EUR/USD , GBP/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA CÁC CẶP TIỀN : sẽ là xu hướng giảm hoặc tạo bóng nến khá dài ở trên.BUY XAU/USD giá 1450.46 , STOPLOSS giá : 1445.46 , TAKE PROFIT giá : 1456.87BUY GBP/USD giá : 1.28895 , STOPLOSS giá : 1.28855 , TAKE PROFIT giá : 1.29182BUY EUR/USD giá : 1.10080 , STOPLOSS giá : 1.10040…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX -Giao dịch ngoại hối ngày 25-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ EUR/USD . GBP/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1461.11 , STOPLOSS giá :1457.11 , TAKE PROFIT giá :1465.75LÝ DO BUY : ngưỡng kháng cự hỗ trợ ở dưới nâng đỡ lực bán cùng với nến thân ngắn râu dài xuất hiện , khiến giá VÀNG - XAU/USD sẽ tăng ngày hôm nay…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 22-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng giảm SELL XAU/USD giá : 1468.23 , STOPLOSS giá : 1464.23, TAKE PROFIT giá : 1459.78LÝ DO SELL : lực bán mạnh vào ngày hôm qua trên chart Daily bằng 1 cây nến đỏ đặc ruột thân dài râu ngắn , bao trùm và dứt khoát , vì vậy…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 21-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD : sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1467.85 , STOPLOSS giá : 1463.85 , TAKE PROFIT giá : 1475.00LÝ DO BUY XAU/USD : Lực bán ra kém vào ngày hôm qua dựa vào mô hình nến ngày hôm qua trên chart DAILY . biểu hiện là một cây nến đỏ hình…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối sáng ngày 20-11-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD VÀ GBP/USD , EUR/USD NGÀY HÔM NAY : XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD hôm nay : sẽ là xu hướng giảm SELL XAU/USD giá : 1474.62 , STOPLOSS giá : 1480.62 , TAKE PROFIT giá : 1466.95 LÝ DO SELL XAU/USD : nến xanh thân ngắn râu dài , chứng tỏ lực tăng yếu ớt ,đồng nghĩa với lực mua cũng yếu , lực bán vẫn là…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu