HOTLINE : 0358789861 - EMAIL : kap892860@gmail.com-anhphambxt681@gmail.com

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 5-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY :Sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1467.24 , STOPLOSS giá : 1462, TAKE PROFIT giá : 1478.89 BUY GBP/USD giá : 1.30877 , STOPLOSS giá : 1.30827 , TAKE PROFIT giá : 1.31209BUY EUR/USD giá : 1.10686 , STOPLOSS giá :1.10626, TAKE PROFIT giá : 1.10925 LÝ DO BUY : lực tăng vẫn còn khá mạnh vì…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 4-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : Sẽ là xu hướng tăng . BUY XAU/USD giá : 1473.32 , STOPLOSS giá : 1468.32 , TAKE PROFIT giá : 1480.75BUY GBP/USD giá : 1.29802 , STOPLOSS giá : 1.29752 , TAKE PROFIT giá : 1.30096BUY EUR/USD giá : 1.10750 , STOPLOSS giá : 1.10700. TAKE PROFIT giá : 1.10887 LÝ DO BUY : lực tang tang mạnh…

Continue Reading

NHẬT KÝ FOREX – giao dịch ngoại hối ngày 3-12-2019

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG CHUNG CỦA XAU/USD , GBP/USD VÀ EUR/USD NGÀY HÔM NAY : Sẽ là xu hướng tăng BUY XAU/USD giá : 1457.58 , STOPLOSS giá : 1452.58 , TAKE PROFIT giá : 1465.79BUY GBP/USD giá : 1.29262 , STOPLOSS giá : 1.29202 , TAKE PROFIT giá : 1.29485BUY EUR/USD giá : 1.10646, STOPLOSS giá : 1.10606, TAKE PROFIT giá : 1.10877LÝ DO BUY : Lực tang mạnh vào ngày hôm qua…

Continue Reading
Close Menu