HOTLINE : 0358789861 - EMAIL : kap892860@gmail.com-anhphambxt681@gmail.com

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 11-12-2019

 • NHẬN ĐỊNH CẶP VÀNG – XAU/USD ngày hôm nay :
 • XU HƯỚNG CHUNG CỦA VÀNG- XAU/USD : xu hướng chung của VÀNG sẽ là xu hướng giảm .
 • SELL XAU/USD giá : 1458.77 , STOPLOSS giá : 1454.77 , TAKE PROFIT giá : 1452.05
 • LÝ DO BUY : không có đường hỗ trợ kháng cự ở dưới xu hướng giảm , khiến giá XAU/USD sẽ giảm tiếp tục vào ngày hôm nay.
 • NHẬN ĐỊNH GBP- GBP/USD và GBP/NZD ngày hôm nay :
 • XU HƯỚNG CHUNG CỦA GBP : sẽ là xu hướng giảm .
 • SELL GBP/USD giá : 1.28728 , STOPLOSS giá : 1.28678, TAKE PROFIT giá : 1.28214
 • SELL GBP/NZD giá : 2.03034 , STOPLOSS giá : 2.03004, TAKE PROFIT gIá : 2.02064
 • NHẬN ĐỊNH EUR- EUR/USD và EUR/AUD :
 • XU HƯỚNG CHUNG CỦA EUR : sẽ là xu hướng giảm .
 • SELL EUR/USD giá: 1.10370 , STOPLOSS giá : 1.10330 , TAKE PROFIT giá : 1.10161.
 • SELL EUR/AUD giá : 1.61371 . STOPLOSS giá : 1.6133, TAKE PROFIT giá : 1.61096.

LÝ DO SELL GBP VÀ EUR : các dấu hiệu nến đỏ thân dài râu ngắn xuất hiện , xu ướng giảm không gặp ngưỡng kháng cự ở dưới khiến giá tiếp tục giảm vào ngày hôm nay.

 • LƯU Ý:sử dụng khối lượng phù hợp với từng tài khoản và từng phương pháp giao dịch của mỗi người để đảm bảo an toàn vốn và đạt được nhiều lợi nhuận nhất có thể.
 • CHÚC QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ MỘT NGÀY MỚI NHIỀU SỨC KHỎE VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU LỢI NHUẬN TRÊN THỊ TRƯỜNG .
Close Menu