HOTLINE : 0358789861 - EMAIL : kap892860@gmail.com-anhphambxt681@gmail.com

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 4-11-2019

Nhận định giá Vàng – XAU/USD :

Xu hướng chung : xu hướng chung của XAU/USD ngày hôm nay sẽ là xu hướng giảm .

SELL giá 1.2966 , STOPLOSS giá : 1.2962 , TAKE PROFIT giá : 1.2901

LÝ DO SELL : PRICE-ACTION hình thành 1 cây DOJI từ chối giá vào hôm thứ sáu tuần trước , báo hiệu sự suy giảm của lệnh mua và sự đảo chiều mạnh của giá VÀNG -XAU/USD .

Nhận định giá ngoại tệ GBP và EUR :

CÁC CẶP NGOẠI TỆ GBP/USD, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/NZD,GBP/JPY.

Xu hướng chung của GBP sẽ là xu hướng giảm mạnh .vì vậy tất cả các cặp ngoại tệ trên đều giảm mạnh.

SELL GBP/USD gía : 1.2959 , STOPLOSS giá : 1.2950, TAKE PROFIT giá : 1. 2906.

SELL GBP/AUD giá : 1.8735 , STOPLOSS giá : 1.8725, TAKE PROFIT giá : 1.8651

Xu hướng chung của EUR – EUR/USD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, EUR/CHF sẽ là xu hướng giảm .

SELL EUR/USD giá : 1.1167 , STOPLOSS giá : 1.1157 , TAKE PROFIT giá : 1.1127

SELL EUR/AUD giá : 1.6167 , STOPLOSS giá : 1.6157 , TAKE PROFIT giá : 1.6118.

LÝ DO SELL GBP và EUR : Nến giảm mạnh vào ngày trước, các nến giảm bao trùm biểu đồ , khiến lực mua yếu đẩy giá GBP và EUR sẽ giảm theo xu hướng chung ấy.

LƯU Ý : sử dụng khối lượng – SỐ LOT phù hợp với từng giao dịch , từng tài khoản để đảm bảo an toàn vốn và đạt lợi nhuận cao nhất trong từng lệnh giao dịch trên thị trường.

CHÚC QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ BUỔI SÁNG TRÀN ĐẦY SỨC KHỎE VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU LỢI NHUẬN TRÊN THỊ TRƯỜNG FOREX.

Close Menu