HOTLINE : 0358789861 - EMAIL : kap892860@gmail.com-anhphambxt681@gmail.com

NHẬT KÝ GIAO DỊCH FOREX sáng ngày 5-11-2019

  • Nhận định xu hướng cặp VÀNG -XAU/USD :
  • Xu hướng chung của XAU/USD sẽ là xu hướng giảm .
  • SELL XAU/USD giá : 1508.61 , STOPLOSS giá : 1504.61. TAKE PROFIT giá : 1496.48
  • LÝ DO SELL : Nến DAILY ngày hôm qua là cây nến đỏ bao trùm nến xanh của ngày trước đó ,nó báo hiệu cho ta thấy lực mua đang yếu dần, lực bán mạnh lên, cùng với những thông tin cơ bản có lợi cho Đồng ĐÔ LA Mỹ. khiến giá ĐÔ LA MỸ tăng lên. Vàng giảm xuống.

-Nhận định các cặp ngoại tệ GBP VÀ EUR :

  • Xu hướng chung của GBP và EUR sẽ là xu hướng giảm mạnh.
  • Vào lệnh các cặp ngoại tệ GBP/USD và GBP/NZD:
  • SELL GBP/USD giá : 1.29015 , STOPLOSS giá : 1.28965, TAKE PROFIT giá : 1.28531
  • SELL GBP/NZD giá : 2.01531 , STOPLOSS giá : 2.01481, TAKE PROFIT giá : 2.00726

Vào lệnh các cặp ngoại tệ EUR/USD và EUR/AUD :

SELL EUR/USD giá : 1.11383 , STOPLOSS giá : 1.11333 , TAKE PROFIT giá : 1.11177

SELL EUR/AUD giá : 1.61764 , STOPLOSS giá : 1.61714, TAKE PROFIT giá : 1.61393

LÝ DO SELL : các nến đỏ -giá trị nến PRICE ACTION báo hiệu lực bán vẫn còn tiếp diễn , và lực mua không còn mạnh khiến lực bán lấn át và đẩy giá đi xuống tiếp tục trong cu hướng chung của thị trường .

LƯU Ý : Sử dụng khối lượng phù hợp với từng tài khoản , từng lệnh giao dịch , để đảm bảo an toàn vốn và giúp các nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể.

Chúc các nhà đầu tư buổi sáng tràn đầy sức khỏe và kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường

Close Menu